Ankara Legal Arabuluculuk & Hukuk Ofisi  Avukatlık hizmeti ile  ihtiyari arabuluculuk ve zorunlu arabuluculuk alanında faaliyeti göstermektedir. Ankara da bulunan Hukuk & Arabuluculuk büromuz başta işçi-işveren arasındaki uyuşmazlıktan kaynaklı (kıdem tazminatı, fazla mesai alacağı, ihbar tazminatı alacağı, mobing tazminatı, yıllık izin , hafta tatili alacağı..vb) ihtiyari Arabuluculuk başvuruları olmak üzere ticari uyuşmazlıklardan kaynaklı ihtiyari arabuluculuk ve zorunlu dava şartı arabuluculuk alanlarında arabuluculuk faaliyeti üzerine hizmet vermektedir.

Ağırlıklı olarak ceza davaları , Trafik Kazasından kaynaklı destekten yoksun kalma tazminatları gibi alacaklar hakkında Sigorta Şirketlerine, şahıslara karşı açılan/açılacak davalar ile  iş hukukundan kaynaklı alacaklar hakkında hukuki hizmet veren hukuk büromuz ulusal ve uluslararası hukuk alanlarında müvekkillerinin hukuki hak ve menfaatlerinin güvenilir ve hızlı (önleyici bir biçimde) korunmasını amaçlamaktadır.

Ankara Legal Avukatlık ve Arabuluculuk büromuz, hızla değişen dünyadaki hukuki, ticari ve ekonomik gelişmeleri takip etmekte olup, müvekkiller adına oluşabilecek tüm riskleri önceden tespit ederek koruyucu avukatlıkla önlemeyi, teknoloji ve güncel içtihatları takip ederek müvekkillerimize en hızlı ve en etkin çözümleri sağlamayı amaç edinmiştir.( ankara arabuluculuk )

Ankara Legal Arabuluculuk & Hukuk Ofisi Ankara merkezli olup Türkiye ‘nin bir çok ilinde iş birliği içerisinde olduğu hukuk ofisleri ile dava ve uyuşmazlık konularının hızlıca çözümü için mesai harcamaktadır.

Aynı zamanda İş hukuku ve Ticaret Hukuku’nda Uzmanlık eğitimi bulunan arabulucularımız ile İhtiyari Arabuluculuk ve Zorunlu Arabuluculuk alanında da uzun yıllardır hizmet veren ofisimiz uyuşmazlıkların dostane şekilde çözülmesine katkıları devam ettirmektedir.

Son olarak, Hukuk Büromuz kurulduğu günden bugüne kadar hukukun üstünlüğü ilkesini özümseyerek, mesleki etik değerleri en üst düzeyde gözetmiştir. Evrensel standartlarda, dinamik ve çözüm odaklı hizmetleri ve müvekkillerine karşı ŞEFFAFLIĞI ve GÜVENİ en ön saflarda tutmaktadır.