Fetö Davalarında Emsal Kararlar

Not: Bilindiği üzere Ceza Davalarında her dosya kendi içerisindeki deliller ile değerlendirilir. Aşağıda sunulan emsal kararlarda da her somut olaydaki delillerin ayrı ayrı değerlendirildiği unutulmamalıdır.

Fetö / Pdy Davalarında verilen Yargıtay , Anayasa Mahkemesi ve Bölge Adliye Mahkemesi ( İstinaf ) Kararları yer almaktadır.

NOT: Hukuk ofisimizde müvekkil gizliliğine, “Avukatın Sır Saklama Yükümlülüğüne” ve Rekabet Yasağına özen gösterildiği için bakmış olduğumuz Fetö/Pdy davaları hakkında BERAAT ile biten kararlar paylaşılmamaktadır.

 • Aralık 2013 ten sonra sohbete katılmama BERAAT sebebidir 
 1. (Zabıt katibi olan sanık hakkında) gizli tanığın 17-25 Aralık 2013’ten sonra katıldıkları sohbetlerde görmediğini beyan ettiği ve bunun dışında telefonunda yalnızca Eagle kurma ve silme kaydının bulunmasının sanığın örgüt üyesi olduğuna dair mahkumiyetini gerektirir yeterli olamayacağı gözetilmeden eylemlerinin sempati seviyesini aşmadığı anlaşılmakla…. (16. CD, 3.7.2018 tarih 2018/2995 E, 2018/2289 K.,)  
 1. “tanıkların sanığın örgütsel faaliyete ilişkin anlatımlarının 17-25 Aralık 2013 tarihi ve öncesine ilişkin olması karşısında…” (Yargıtay 16. CD, 29.5.2018, 08/106 esas, 1709 karar) 
 • EAGLE KURMA ve KULLANMA TEK BAŞINA FETÖ / PDY TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYELİK ANLAMINA GELMEZ

(Zabıt katibi olan sanık hakkında) gizli tanığın 17-25 Aralık 2013’ten sonra katıldıkları sohbetlerde görmediğini beyan ettiği ve bunun dışında telefonunda yalnızca Eagle kurma ve silme kaydının bulunmasının sanığın örgüt üyesi olduğuna dair mahkumiyetini gerektirir yeterli olamayacağı gözetilmeden eylemlerinin sempati seviyesini aşmadığı anlaşılmakla…. (16. CD, 3.7.2018 tarih 2018/2995 E, 2018/2289 K.,)  

 • GERÇEK İSİMLE GAZETEYE ABONE OLMAK ÜYELİK OLUŞTURMAZ 

…örgüt tarafından çıkartılan gazetelere gerçek ismiyle abone olmak ve çocuğunu örgüte müzahir olması nedeniyle kapatılan…isimli okula göndermekten ibaret eylemlerinin, sanığın konum ve kişisel özellikleri de nazara alındığında sempati ve iltisak boyutunu aşan, örgüt üyesi olduğunu ispat etmeye yeterli örgütsel faaliyetler kapsamında değerlendirilemeyeceği gözetilerek… (16.Ceza Dairesi, 26.10.2017 tarih, 2017/1809 esas, 2017/5155 karar),  

 • ÇOCUĞUNU OKULA MÜZAHİR OKULA GÖNDERMEK ÜYELİK OLUŞTURMAZ 

…örgüt tarafından çıkartılan gazetelere gerçek ismiyle abone olmak ve çocuğunu örgüte müzahir olması nedeniyle kapatılan…isimli okula göndermekten ibaret eylemlerinin, sanığın konum ve kişisel özellikleri de nazara alındığında sempati ve iltisak boyutunu aşan, örgüt üyesi olduğunu ispat etmeye yeterli örgütsel faaliyetler kapsamında değerlendirilemeyeceği gözetilerek… (16.Ceza Dairesi, 26.10.2017 tarih, 2017/1809 esas, 2017/5155 karar),  

 • Kakao programının yüklenmesi tek başına mahkumiyet için yeterli değildir.  

(Yargıtay 16.CD, 21.3.2018, 07/3495 esas, 768 karar)   

 • Gizli tanık tek başına mahkumiyet kararına dayanak teşkil ediyorsa sanık tarafından doğrudan sorgulanabilmelidir  

( AYM, 17.7.2018, 04/13176)  

 • Tanık anlatımı: etkin pişmanlıktan faydalanan tanığın beyanına dayanarak hüküm kurulamaz. 

(Yargıtay 16. CD., 12.9.2018, 08/2944, 2741 karar)  

 • Tanık- Kolluğun tanık dinleme yetkisi yoktur, kollukta beyanı alınan kişinin duruşmada dinlenmesi gerekir.  
 1. Yargıtay 16. CD, 16.4.2018, 08/04 esas, 1470 karar) 
 • Tutukluluk devam kararı verilebilmesi için mahkeme önüne çıkarılmak gerekir. Aksine uygulama hak ihlalidir.  

(AYM, 28.11.2018, 06/25431)  

 • Sosyal medya paylaşımı tek başına disiplin cezası verilmesine yeterli değildir, idare ve mahkeme tarafından buna dair gerekçeler kararlarında gösterilmelidir.  

(AYM, 15.11.2018, 05/18638),  

 • 1 Dolar bulunması tek başına tutuklamaya gerekçe olarak kullanılamaz. Aksine uygulama hak ihlalidir.  

(AYM, 04.04.2018, 06/29354),  

 • Fethullah Gülen’e ait kitap bulunması tek başına tutuklamaya gerekçe olarak kullanılamaz. Aksine uygulama hak ihlalidir.  

(AYM, 04.04.2018, 06/29354),  

 • Bank Asya’ya talimatla para yatırılması üyelik değil örgüte yardım suçunu oluşturur.  
 1. (Yargıtay 16. CD, 15.3.2018, 2017/3695 esas, 729 karar)  
 1. (Yargıtay 16.CD., 08/2608 esas, 2629 karar)  
 • Bank Asya’ya talimatla para yatırılması üyelik suçunu oluşturmaz 

(Gaziantep BAM, 3.Ceza Dairesi, 2.10.2018 tarih 08/318 esas, 1637 karar),

 • Bank Asya’ya TMSF’ye devirden sonra para yatırılması feth / Pdy Terör Örgütü Üyeliği suçunu oluşturmaz 

“sanığın…TMSF.nin 03.02.2015 tarihinde el koyduğu, sonrasında ise 29.05.2015 tarihinde bankanın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devir olunduğu anlaşılmış olup, sanığın Asya Katılım Bankası AŞ. ‘de bulunan hesabına para yatırma işlemlerinin 21/05/2015 tarihi sonrasında,  

 (iZMİR BAM 3.CD. 2017/2720, K. 2017/3100, T. 12.12.2017)  

 • Yurtta Kalma ( Eski tarihli ) FETÖ / PDY TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ OLMAZ

“sanığın bu şirket tarafından işletilen Erzurum ili Narman ilçesinde bulunan özel yurtta 1998 yılından itibaren bir yıl süre ile çalıştığı tespit edilmiş ise de, sanığın çalışmış olduğu 1998 yılı itibarı ile, anılan silahlı terör örgütünün bu vasfının geniş halk kitleleri tarafından bilinmediği, o yıllarda üniversite öğrencisi olan sanığın, bulunduğu konum itibarı ile görev yaptığı öğrenci yurdunun sahibi olan şirketin, silahlı terör örgütü tarafından kurulan bir şirket olduğunun bilecek konumda olmayıp” 

(iZMİR BAM 3.CD. 2017/2720, K. 2017/3100, )T. 12.12.2017) 

 • Sendika Üyeliği Tek başına Terör Örgütü Üyeliği değildir

Sanığın 2014 yılı son aylarında FETÖ/PDY örgütü tarafından kurdurulan ve yönetilen Aktif Eğitim sendikasına üye olmuş ise de, sanığın bu sendikada 5-6 ay gibi kısa bir süre üye olarak kaldıktan sonra, 2015 yılı içerisinde bu sendikadan ayrılarak, başka bir sendikaya geçmesi, yine sanığın bir dönem üye olduğu örgüt ile irtibatlı Uşak Teknik Elemanlar Derneğinin yönetim kurulu veya diğer organlarında görev almamış olması karşısında; 

(iZMİR BAM 3.CD. 2017/2720, K. 2017/3100, )T. 12.12.2017) 

 • Duruşmada tartışılmayan delillere kararda yer verilemez 
 1. (Yargıtay 16.CD., 19.11.2918 tarih 08/3822 esas, 4312 karar)
 • Bylock Hakkında Emsal Beraat / Bozma ve İstinaf Kararları

Aşağıdaki kararlara göre ” ID tespiti ve mesaj içeriği bulunamamışsa, sadece CGNAT kayıtları kullanımı ispatlamaz.”

 1. BERAAT: Erzurum BAM 2.CD, 2.7.2018 tarih 08/60 esas, 909 karar) 
 2. BERAAT: Erzurum BAM 2.CD, 9.7.2018 tarih 08/59 esas, 934 karar) 
 • Bylock tespit ve değerlendirme tutanağı getirtilip mahkeme tartışmadan sadece emniyet tarafından düzenlenen yetersiz belge ile mahkumiyet kararı verilemez  
 1. Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 26/09/2017 tarih, 2017/16.MD-956 Esas 2017/370 Karar sayılı kararı ile onanarak kesinleşen Yargıtay 16. Ceza Dairesinin (ilk derece mahkemesi sıfatıyla verdiği) 24/04/2017 tarih ve 2015/3 Esas 2017/3 Karar, 10/04/2018 tarih ve 2018/288 Esas 2018/1530 Karar, 29/05/2018 tarih ve 2018/106 Esas 2018/1709 Karar, 11/07/2018 tarih ve 2018/1779 Esas 2018/2364 Karar, 13/07/2018 tarih ve 2018/1859 Esas 2018/2426 Karar ile 19/07/2018 tarih ve 2018/2753 Esas 2018/2475 Karar sayılı ilamlarında da belirtildiği üzere; ByLock programını kullanmanın atılı suçun sübutunun veya niteliğinin tayini yönünden belirleyici ve tek delil olduğu durumlarda, örgüt talimatı ile bu ağa dahil olunduğunun ve gizliliği sağlamak için haberleşme amacıyla kullanıldığının, her türlü şüpheden uzak, kesin kanaate ulaştıracak teknik verilerle tespit edilmesi gerekmektedir.
 2. Yargıtay 16. CD, 29.5.2018, 08/106 esas, 1709 karar)  
 3. Yargıtay 16. CD, 16.4.2018, 08/04 esas, 1470 karar) 
 • Bylock- Temyiz aşamasında dosyaya giren tespit raporuna göre yeniden yargılama yapılmalıdır, 
 1. Yargıtay 16.CD, 26.04.2018, 08/189 esas, 2018/1314 karar,
 2. Yargıtay 16. CD, 14.2.2018, 07/3681 esas, 302 karar)
 • Emniyet Müdürlüğü mensuplarının verilerinin kaydedildiği taşınabilir bellekteki ( SD kart ) verilerin delil değeri 

“Ankara CBSce yürütülen 07/68532 soruşturma numaralı tahkikat kapsamında gele geçirilen ve FETÖ/PDY terör örgütü üyelirince yurt çapında çalışan emekli emniyet müdürlüğü mensuplarının verilerinin kaydedidiği taşınabilir bellekteki sanık ile ilgili verilerin; sanığın “Teoman” adlı veya kod adlı zümre başkanına bağlı “Muhammed” adlı veya kod adlı şahsın sohbet grubunda bulunup 100 TL himmet verdiğine dair bilgiler içerdiği ve sanığın sözkonusu örgüte bağlı olup bir sohbet grubunda faaliyet yürüttüğünü ispatladığı, ancak sanığın verilerde “SAVY” ve “say” kodları ile ifade edilen özeliklerinin örgütsel faaliyetini gösterip ispat etmeye yeterli olmayıp sanığı gözlemleyen ve verileri hazırlayan şahsın kanaatini ifade ettiği ve yine sanığın Bank Asya’da bulunan hesabındaki hareketlerin olağandışı kabul edilebilecek nitelikte olmadığı nazara alındığında” kararın bozulması gerekir (Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Tebliğnamesi, 29.3.2018 tarih, 16.Bölüm, 7039 nolu tebliğname)

 • Aralarında menfaat çatışması bulunan sanıkların aynı avukat tarafından savunulması bozma sebebidir 

Yargıtay 16. CD., 15.10.2018, 08/2782 esas, 3347 karar)  

 • Darbe girişimi sonrasında faaliyetlere devam etme 

Yargıtay 16. CD., 15.02.2018, 07/3461 esas, 298 karar)  

 • İmaj ve Kopyalama İşlemlerinde Usule Uyulmaması ve Koruma Tedbiri Nedeniyle Tazminat 

“…bahse konu bilgisayarlara 22.1.2015 tarihinde el konularak ancak 16.2.2015 tarihinde davacıya iade edilmesi suretiyle arama kararının ölçüsüz şekilde gerçekleştirilmesi nedeniyle davacı lehine makul bir miktar manevi tazminata hükmolunması gerekirken, yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi…” (Yargıtay 12. CD, 5.7.2018 tarih 07/9779 esas, 18/7640 karar)

Not: Bakmış olduğumuz Fetö davalarında Takipsizlik veya Beraat ile sonuçlanan kararları Müvekkil Gizliliği ve Rekabet Yasağı gereği web sitemizde paylaşmıyoruz.

admin

Avukat Ahmet Aykut YILDIZ ; Ankara Ceza Avukatı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir