375 sayılı KHK Geçici 35. Meslekten İhraç- İptal Davası

Bilindiği üzere 375 sayılı KHK’nın geçici 35.Maddesi’nin geçerlilik süresi 31. Temmuz. 2022 de biterken, kamudan toplamda 6 bin kişi ihraç edilmiş olup ihraç edilenler arasında ceza soruşturması sonucu fetö-pdy silahlı terör örgütü üyeliğinden , yardım ya da yöneticilik suçlamalarından ” Kovuşturmaya Yer Olmadığı (KYOK – Takipsizlik) kararı verilenler, ceza kovuşturması sürecinde anılan suç ve suçlardan Beraat verilenler ve haklarında hiç bir şekilde anılan suç veya suçlardan soruşturma dahi açılmayan insanların olduğu bu kişilerin büyük çoğunluğunun ( Yaklaşık 4 Bin kişi) Emniyet Genel Müdürlüğü – Polis meslek grubundan olduğu bilinmektedir.

31 Temmuz 2022 tarihinde biten ve  geçici 35.Maddesi hükmüne dayanarak çalıştığı kurum tarafından ihraç edilen kişilerin ihraç tarihinden itibaren 60 günlük süre içerisinde, son görev yaptıkları yer idare mahkemelerinde idari işlemin iptali talepli dava açmaları ve bu süreyi kaçırmamaları gerekmektedir. Ancak bu süreçte vatandaşların, avukatsız olarak açtıkları davalarda “dilekçe yığılması” gibi sebepler ile idare mahkemelerinde dava dilekçelerinin reddedilmesi ve olası süre kaybı yaşamaması adına profesyonel bir destek almaları önerilir. Aksi halde ileride telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet verecek sonuçlar ile karşılanmaktadır. 

Bilindiği üzere “iltisak” kavramı ülkemiz hukuk literatürüne 15 Temmuz 2016 dan sonra girmeye başlamış ve idare mahkemelerince içi doldurulmaya çalışılmaktadır. Ülkemiz tarihine “engizasyon mahkemelerini” hatırlatan bu dava süreçlerinde, gerek uluslararası sözleşme ve mahkeme kararlarına gerekse yerel mahkeme içtihatlarına yeterince dava dilekçelerinde yer verilmesi dava açan kişiler için olumlu sonuçlar doğuracaktır.

  • Anayasa Mahkemesince; iltisaklı kavramının kavuşan, bitişen, birleşen; irtibatlı kavramının ise bağlantılı anlamına geldiği belirtilmiş, bu kavramların hukuki niteliği ve objektif anlamlarının yargı içtihatlarıyla belirlenebilecek durumda olduğu vurgulanmıştır (E:2018/89, K:2019/84, T:14.11.2019, P:30, R.G 13.02.2020 / 31028). Ankara Bölge İdare Mahkemesi 13. ve 14. İdari Dava Dairelerinin kararlarında da başlangıçtan bu yana iltisak ve irtibat kavramları, “anlayış ve davranış birliği içinde birlikte hareket etme, gönüllü şekilde tabi olma, eylemlerini; bir grubun, örgütün ya da yapının bireysel iletişim, yazılı ve görsel basın, sosyal medya paylaşımları üzerinden gelen mesajları, işaretleri, talimatları ve yönlendirmeleri çerçevesinde belirleme” şeklinde tanımlandığı bilinmektedir ve idare mahkemelerinin de bu hüküm gereği açılan davalarda red kararı verdikleri açıktır.

375 sayılı KHK’nın geçici 35.Maddesi’ne dayanarak ihraç olan kişilerin taleplerini ve dava iddialarını oluştururken de dikkatli olmaları gerekmektedir. Her ne kadar bir kısım idare mahkemeleri “Yürütmeyi Durdurma ( YD) ” kararı vermese de bazı mahkemelerin kişilerin dosya durumu dikkate alınarak Yürütmeyi durdurma talebi verdikleri , hatta bir kısım Bölge İdare Mahkemelerinin idarenin yürütmeyi durdurma taleplerini reddettikleri de bilinmektedir. Hukuk Ofisimizce takip edilen davalarda bu tarz emsal kararlar kullanılmak olup anılan kararların rekabet yasağı gereği bu platformda paylaşılmasını istememekteyiz.

Dava açma sürelerinin tebliğden itibaren 60 gün olduğu ve son görev yapılan yer mahkemelerinin yetkili olduğu dikkate alınarak süre ve yetkili mahkemelere özen gösterilmesi gerekmektedir.

Aynı konudaki davalarımız hakkında web sitemizde Rekabet Yasağı ve müvekkil dosyalarının gizliliği ile avukatın sır saklama yükümlülüğü dikkate alınarak yayın yapılmamakta olup görüşmelerimizde benzer mahiyetli emsal kararlarımız hakkında müvekkillerimize bilgi verilebilmektedir.

375 sayılı KHK’nın geçici 35.Maddesi’ne dayanarak ihraç olan kişilerin dava süreci hakkında detaylı bilgi almak istemesi durumunda Ankara ‘da bulunan hukuk ofisimiz avukatları Av. Ahmet Aykut YILDIZ  ile (online /telefon / randevu sistemi ile yüz yüze ) irtibata geçmesi rica olunur.

 

 

 

admin

Avukat Ahmet Aykut YILDIZ ; Ankara Ceza Avukatı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir