Arabuluculuk Başvuru Formu

İhtiyari Arabuluculuk Ankara için lütfen ofisimiz ile irtibata geçiniz..

Arabuluculuk Başvuru formu ( İş Davaları için )
İş Davalarında dava şartı Arabuluculuk Başvuru formu

BAŞVURUCU………..

Adı Soyadı…………….

TC Kimlik No………..

Adres…………………….

Telefon…………………

 

KARŞI TARAF

İşveren ünvanı……….

Adres…………………….

Telefon…………………

* Başvuru türü ve taleplerinizin ne olduğu aşağıdaki kutucuklara işaretlenecektir.

BEYANLAR

İşe iade ( )                                      İşçilik Alacağı ( )                                            Çalışma süresi (…..) yıl (….) ay

 

Ücret alacağı            ( )

Kıdem tazminatı      ( )

İhbar tazminatı        ( )

Asgari geçim indirimi ( )

Fazla mesai              ( )

Hafta tatili               ( )

Bayram ve genel

Tatil alacağı              ( )

prim ikramiye         ( )

Yol-yemek parası    ( )

Yıllık izin ücreti       ( )

Kötüniyet tazminatı ( )

Sendikal tazminat    ( )

Manevi tazminat      ( )

Maddi tazminat        ( )

İşe iade sonrası işe başlatmama

tazminatı                   ( )

İşe iade sonrası boşta geçen

süre alacağı              ( )

ilave tediye alacağı  ( )

Eşitliğe aykırılık tazminatı ( )

Ölüm tazminatı       ( )

Diğer alacaklar        (  )

İşbu iş davalarında zorunlu dava şartı kapsamındaki başvuru dilekçemde  yer alan tüm açıklamaları okuyup anladığımı, başvuru konusunda sahip olduğum tüm bilgi ve belgeleri işbu başvuru dilekçesi ve ekinde eksiksiz, doğru şekilde ibraz ettiğimi/doldurduğumu beyan eder, arabuluculuk başvurumun işleme konulmasını arzederim. …/…./2019

Başvurucu veya Avukatın 

Adı Soyadı : 

İmzası        :

NOT: Arabulucuya Nasıl Başvurulur yazımızı okumak için TIKLAYINIZ..