Ohal Komisyon Kararının İptali Davaları

Ohal ( Olağanüstü Hal ) Komisyonu, KHK EKLİ LİSTE ile ihraç olan , özlük hakları alınan kişilerin başvuru işlemlerini incelemektedir. Ohal Komisyonu kararı ile ihraç işleminin iptali taleplerinin reddedildiği durumlarda Ankara İdare Mahkemesi ‘ne Ohal Komisyon işleminin iptali ve özlük (parasal ) hakların iadesi istemiyle dava açılması gerekmekte olup, açılacak davaların süresi tebliğ tarihinden itibaren başlamaktadır. Ohal Komisyonu’na adres değişikliği bildirilmediği durumlarda tebliğ ve dolayısıyla buna bağlı olarak süre sıkıntısı yaşanmakta olup bu hususlar da idare mahkemesine dava açacak kişilerin bilgisi dahilinde olması gerekir.

Ayrıca KHK ekli listesi ile değil de “çalıştığı kurum tarafından” ihraç edilen kişilerin tebliğden itibaren doğrudan idare mahkemesine dava açması gerekmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken şey : “Doğrudan kurum tarafından ihraç edilen kişiler” dava açar iken yetkili mahkeme hususunda avukat / hukukçu yardımından yararlanmalıdır. Yine tüm bunların yanısıra “dava yığılması” ile karşılaşmamak ve “dilekçe red” kararı ile karşılaşmamak için dava açar iken ( ..ve devamında ) idare hukuku alanında çalışmış/çalışan avukat/hukukçu yardımından faydalanılması olası bir hak kaybının önüne geçecektir..

Aynı zamanda uluslararası komisyon ve kararlar ile dava konularına emsal teşkil edecek yerel mahkeme ve üst mahkeme kararları kişilerin hak kaybı yaşamasının önüne geçecek muhtemel etkenlerdir. 


Ohal Komisyonu tarafından göreve iade edilen kişilerin mali hakları için yazı dizimizi incelemelerin fayda vardır. Lütfen tıklayınız..

OHAL Komisyonunun görevleri 685 sy KHK md.2 de şu şekilde belirtilmiştir :

Komisyonun görevleri

MADDE 2 – (1) Komisyon, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararnameler ile tesis edilen aşağıdaki işlemler hakkındaki başvuruları değerlendirip karar verir.

a) Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi.

b) Öğrencilikle ilişiğin kesilmesi.

c) Dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması.

ç) Emekli personelin rütbelerinin alınması.

(2) Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle gerçek veya tüzel kişilerin hukuki statülerine ilişkin olarak doğrudan düzenlenen ve birinci fıkra kapsamına girmeyen işlemler de Komisyonun görev alanındadır.

(3) Bu maddede belirtilen işlemlere bağlı olarak olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerde yer alan ilave tedbirler ile kanun yollarının açık olduğu işlemler hakkında ayrıca başvuru yapılamaz.

————————————————————————————————————

Ohal Komisyon Red kararının ilgiliye tebliğini izleyen 60 gün içerisinde, ilgili kişi İDARE MAHKEMESİ ‘ne Ohal Komisyon Kararı’ nın İptali ve özlük haklarının iadesi talepli dava açabilirler. Bu konuda mutlaka bir avukat yardımından yararlanılmasını önemle tavsiye ederiz.

admin

Avukat Ahmet Aykut YILDIZ ; Ankara Ceza Avukatı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir