Arabuluculuk Nedir


Arabuluculuk, dava açma yönünde bir engel değildir; dava açmamak için bir FIRSATTIR ..

  • Arabuluculuk, taraflar arasındaki uyuşmazlığın bir ” Arabulucu ” yardımıyla çözüme kavuşturulmasıdır.
  • Arabuluculuk anlaşması, mahkeme kararı yerine geçer.
  • Arabuluculuğa başvurmakla, mahkemede dava açma hakkı kaybolmaz.
  • Mahkemeden daha kısa sürer ve ekonomiktir.
  • Aile, Ticaret, İşçi-İşveren, Kira, Tüketici vb. uyuşmazlıklar arabuluculuğa elverişlidir.
  • Kaybedeni olmayan dosthane bir çözüm yoludur.
  • Karşılıklı menfaatlerin korunması esastır.
  • Taraflar kendi sorunlarını kendileri çözer.
  • Taraflar arabulucuyu kendileri seçer.
  • Gizlilik içerisinde yürütülen bir süreçtir.

Arabuluculuk Ofisi , işçi – işveren uyuşmazlıkları başta olmak üzere bir çok hukuk uyuşmazlıklarının çözüme kavuştuğu bir yerdir.

Taraflar, aralarındaki uyuşmazlığı, bir “arabulucunun” yardımıyla, birlikte görüşerek dostça,ortak bir çözüme ulaşabilirler

Arabuluculuğun amacı kimin kazanıp kimin kaybedeceğine karar vermek olmayıp, tarafların gereksinimleri doğrultusunda en uygun çözüm yolunu bulabilmektir.

Daha geniş bir anlatım ile uyuşmazlıkların çözümü için alternatif bir yol olan bu sistem, tarafların davaya konu olan ya da olabilecek uyuşmazlıklarını bir arabulucu hakemliğinde tarafların konuyu tartışıp bir uzlaşma yolunda çözümlemeyi amaçladıkları bir süreçtir. Bu yöntem ile taraflar, arabulucu sayesinde mahkeme dava sürecine girmeden ya da mahkeme yönlendirmesi ile uzun ve maliyeti nispeten daha yüksek olan dava aşamalarını yaşamadan uyuşmazlıklarını çözüme götürebilir.  Hızlı, etkili ve efektif çözüm üretmesi nedeniyle arabuluculuk gelişmiş ülkelerde oldukça etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

DAVA ŞARTI (Zorunlu) ARABULUCULUK

Kanun: İş Kanunu 3. 11. Ve 12 maddeleri ve Ticaret Kanunu Kanun’ un 4. maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri olan ticari davalarda, arabuluculuk dava şartı olarak belirlenmiştir.

Yönetmelik:  Arabuluculuğa başvuru usulü, arabulucunun görevlendirilmesi ve arabuluculuk görüşmelerine ilişkin diğer hususlar için yönetmelik çıkarılacaktır.

Arabuluculuğun faydaları nelerdir?

İlişkileri korur : Arabuluculuk temelinde dostane bir çözüm yolu olduğundan var olan ilişkilerin kötüye gitmesini engeller ve bozulmuş ilişkilerin düzelmesini sağlar. Arabuluculukta taraflar iletişimi sürdürdüklerinden isteklerine uygun ortak bir çözüm bulma şansları yüksektir.

Çabuk çözüm sağlar : Davaya konu olaylar mahkeme tarafından ortalama en erken sekiz ayda ortalama olarak dört yılda çözülürken arabuluculukta sonuca üç saat ila bir haftalık sürelerde ulaşılabilir. Bu nedenle yaşanan uyuşmazlığın kısa sürede çözülmesini arabuluculuğu seçebilirler.

Düşük maliyetlidir : Dava sırasında yapılması gereken masraflar, avukatlık ücretleri ve hakkın geç alınması karşısında arabuluculuk makul ücretlerle çözüme ulaşmayı sağlar.

Gizlidir : Arabulurcukta ileri sürülen görüşler, belgeler, teklifler ve ikrarlar gizlidir. Bu nedenle taraflar çekinmeden her konuyu masaya yatırabilirler. Bu nedenle kamuoyuna yansımasından çekinilen konularda arabuluculuk tercih edilebilir.

Kontrol taraflardadır : Arabuluculukta sadece tarafların mutabık kaldığı konularda anlaşma yapılır. Taraflar arabuluculuktan her an vazgeçebilirler. Kimse istemediği bir anlaşmayı imzalamaya zorlanamaz.

Arabuluculuk Başvurusu Nasıl Yapılır ?