Dask Tazminat Alma Süreci – Zorunlu Deprem Sigortası Ödemeleri Hakkında

DASK yani zorunlu deprem sigortası, binalarımız ve içinde ki bağımsız bölümler için zorunlu tutulan bir deprem sigortasıdır. Bu sigorta ile sigorta ettiren hazırlanan poliçe kapsamında sigortalıyı sahibi olduğu dairesini depremlere karşı sigortalamaktadır. İlgili sigorta poliçelerine göre; depremin olması ve dairenin zarar görmesi durumunda riziko gerçekleşmiş sayılır. Bu noktada zorunlu deprem sigortası yani DASK kapsamında zararın tazmini yani tazminatın ödenmesi süreci gündeme gelmektedir. DASK Tazminat başvurusu için binanızın tamamen hasar görmesi gerekmemekte olup, küçük hasarlar da da başvuru yapılabilmektedir.

DASK Tazminat Başvuru Süreci öncelikle hasar bildirimde bulunmakla başlamaktadır. Bu bildirim ihtarname yolu ile genel müdürlüğe doğrudan yapılabileceği gibi kurumun web sitesinde online form doldurularak, alo 125’i arayarak, sigorta acentesi üzerinden yada e devlet üzerinden yapılabilmektedir. Bu ihbar sigortalı tarafından rizikonun gerçekleştiği 15 gün içinde yapılmalıdır. Bu bildirim sonrasında hasar tespiti ile DASK tazminat ödeme süreci başlamaktadır. DASK çalışanları yapılan başvuru sonrasında hasar dosyası açar ve zarar gören taşınmaz üzerinde gerekli incelemelerde bulunarak hasar tespiti yapmak için taşınmaza eksper gönderir. Hasar tespit işlemi bağımsız eksperler tarafından yapılmaktadır. Bağımsız eksper hasar dosyası açıldıktan sonra en kısa sürede olay yerine intikal eder. Bağımsız eksper inceleme ve hasar tespit raporunu hazırlar. Rapor tutulup hasar tespiti yapıldıktan Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarının ekine göre tazminat bedeli belirlenir ve depremzedeye özel bir kod kısa mesaj olarak gönderilir. Depremzede kısa mesaj ile gönderilen kod ile birlikte Türkiye Vakıflar Bankasının herhangi bir şubesinden yapılan tazminat tutarını alabilmektedir. Bu durum tahsil yöntemlerinden biri olup, sigortalı dilerse tüm bu işlemleri sigorta avukatı eşliğinde de halledebilmektedir.

Kanuna göre zorunlu deprem sigortası yani DASK usule uygun bir başvuru sonrasında 30 gün içinde ödeme yapmalıdır. Bu sürede ödeme yapılabilmesinin şartı başvurunun doğru şekilde yapılmış olmasıdır.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI KAPSAMINA GİREN ZARARLAR HANGİLERİDİR?

Zorunlu deprem sigortası kapsamında yapılan DASK poliçeleri, depremden kaynaklı her türlü zararı karşılamamaktadır. DASK poliçeleri kapsamında tazmini istenebilecek zararlar sınırlı olarak belirlenmiştir.

Buna göre zorunlu deprem sigortası ile; depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının sigortalı binalarda neden olacağı hasarlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere) teminat altına alınmıştır.

SİGORTA BEDELİ NASIL BELİRLENİR?

Zorunlu deprem sigortalarında; sigorta bedelinin belirlenmesinde esas olan, binanın brüt yüz ölçümüdür. Yani sigortalanan taşınmazın büyüklüğünün, sigorta bedelini belirleyen ana faktör olduğu söylenebilir.

Sigorta bedelinin tespitinde, sigorta edilen meskenin yapı tarzı için Hazine Müsteşarlığınca yayımlanan “Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı”nda belirlenen metrekare bedeli ile aynı meskenin brüt yüzölçümünün (veya yaklaşık yüzölçümünün) çarpılması sonucu bulunan tutar esas alınır.

TAZMİNATIN ÖDENMEMESİ VEYA EKSİK ÖDENMESİ HALİNDE DAVA AÇILABİLİR Mİ?

DASK tarafından herhangi bir sebeple ödeme yapılmaması veya eksik ödeme yapılması da sıklıkla karşılaşılan bir durum olup bu gibi durumlarda DASK’a dava açılması da mümkündür.

DASK tarafından ödeme yapılmaması veya eksik ödeme yapılması halinde; önce dava şartı olan zorunlu arabuluculuk süreci yürütülmeli, arabuluculuk süreci olumsuz sonuçlandığında ise dava açılması mümkündür.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI KAPSAMINA GİRMEYEN ZARARLAR HANGİLERİDİR?

Zorunlu deprem sigortasının depremden kaynaklı her türlü zararı gidermediğini ifade etmiştik. Depremden kaynaklı olsa dahi aşağıda belirtilen zararların zorunlu deprem sigortası (DASK poliçesi) kapsamında tazminin istenmesi mümkün değildir.

DASK poliçesi kapsamında istenemeyecek zararlar:

  • Enkaz kaldırma masrafları, kar kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgah ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri dolaylı zararlar,
  • Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri,
  • Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar,
  • Manevi tazminat talepleri,
  • Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar,
  • Belirli bir deprem hadisesine bağlı olmaksızın binanın kendi kusur ve özellikleri nedeniyle zamanla oluşan zararlar.

admin

Avukat Ahmet Aykut YILDIZ ; Ankara Ceza Avukatı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir