İhbar Tazminatı Hesaplama

İhbar Tazminatı Nedir?

İhbar tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmesini feshetmeden önce kanunda belirtilen bildirim sürelerine ilişkin koşulu yerine getirmeyen tarafın, söz konusu süre için ödemek zorunda olduğu tazminattır. İş Kanunu m. 17/4 uyarınca da bildirim süresine uymaksızın belirsiz süreli sözleşmeyi fesheden taraf, bildirim süresine ait ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. İhbar tazminatı adı verilen bu tazminat hem işçi hem de işveren bakımından söz konusu olabilmektedir. Ayrıca işçi veya işverence kanunda belirtilen süreler içerisinde yapılacak olan fesih bildirimi yazılı yapılmalı ve fesih sebebi açık ve kesin bir şekilde gösterilmelidir.

İhbar tazminatı nedir, ihbar süreleri nelerdir, ihbar sürelerine uyulmadığında ne olacaktır, ihbar tazminatına hak kazanmanın şartları nelerdir gibi sorularınızın yanıtını avukatlarımız veriyor.

İhbar Süreleri Nelerdir? İhbar Süresi Kaç Gün?

İş Kanunu madde 17’de belirtilen ihbar sürelerinin bir diğer ismi de önel süreleridir. Taraflar kanunda belirtilmiş olan ihbar süresi kadar zamanı iş sözleşmesini feshetmeden önce birbirlerine tanımak zorundadır. İş Kanunu madde 17 uyarınca ihbar süreleri;

  • İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için; 2 Hafta,
  • İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için; 4 Hafta,
  • İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için; 6 Hafta,
  • İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için; 8 Haftadır.

Burada işçinin kıdemine göre farklı farklı belirtilmiş olan ihbar süresi bildirimin diğer tarafa yapılmasından itibaren başlamaktadır. Yani örneğin 4 ay çalışmış olan bir işçi yazılı fesih beyanının işverene ulaşmasından itibaren başlamak üzere 2 haftalık ihbar süresini işverenine tanımalıdır.