İdare Hukuku Davaları


İdare hukuku, en geniş anlamıyla idarenin hukukudur. O halde, idare hukukunun konusunu belirlerken, önce idare kavramından ne anlaşılması gerektiğini açıklığa kavuşturmak zorundayız.

İdare ise, organik anlamda devlet yapılanması içerisinde belli görevleri yerine getirmek için oluşturulan örgüt ve bu örgütte istihdam edilenler olarak tanımlanır. Fonksiyonel anlamda ise idare ile kastedilen kamu hizmetlerini hayata yansıtmak için sahip olunması gereken nitelikler ve bu örgütün çalışma sistematiğidir.

İdarenin var oluş amacı kamu yararının gerçekleştirilmesidir. İdare hukuku da, kamu yararını oluşturmaya, bozulan yarar dengesini yeniden kurmaya yardımcı olarak idarenin faaliyet ve örgütlenmesini kurallara tabi kılar ve böylece bireyin hak ve hürriyetlerinin güvence altına alınmasını sağlar.

İdare hukuku, 19. yüzyılda ortaya çıkması bakımından kaynağını Roma’dan alan birçok hukuk dalına nazaran daha genç bir hukuk dalıdır. Gelişimini, değişen devlet modeli anlayışına bağlı olarak hızla sürdürmekte olan idare hukukunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar idari yargıda çözümlenir.

İdari Yargı

İdare hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde dolaysıyla idare hukukunun ilkelerinin belirlenmesi ve kaynaklarının yorumlanmasında yetkili yargı kolu Türkiye’de İdari Yargıdır. İdari Yargı kolu şu mahkemelerden oluşmaktadır.

Danıştay
Bölge İdare Mahkemeleri
İdare Mahkemeleri


15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ SONRASINDA İDARİ DAVALAR

Ülkemize karşı gerçekleştirilen hain darbe teşebbüsü ardından bazı kurumlardan vatandaşlarımız aleyhine idari işlem tesis edilmek zorunda kalınmıştır.

Aleyhine idari işlem tesis edilen vatandaşlarımızın bir kısmı açığa alınmış veya geçici görevden uzaklaştırılmış, bir kısmı meslekten çıkartılmış bir kısmının da sözleşmeleri yenilenmemiştir.

Bu gibi durumlarda gerek OHAL KOMİSYONU, gerek ise yargı organları suçsuz olan kişilerin mağduriyetini gidermek amacıyla var gücüyle mesai yapmaktadır . Hukuk Ofisimizce takip edilen ve bu süreçte vatandaşlarımızın karşılaştığı bir kısım dava çeşitleri aşağıdakiler gibidir ;

1 – AÇIĞA ALINMA KARARLARINA karşı İdari İşlemin İptali

2 – MESLEKTEN ÇIKARMA KARARLARINA karşı İdari İşlemin İptali

3 – SÖZLEŞMELİ PERSONELLERİN SÖZLEŞMELERİNİN YENİLENMEMESİNE karşı İdari İşlemin İptali

  • Yukarıda belirttiğimiz İDARE HUKUKU ‘nu ilgilendiren dava içeriklerini Rekabet Yasağı gereği açıklamıyoruz. Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız hukuk büromuz ile iletişime geçebilirler.

admin

Avukat Ahmet Aykut YILDIZ ; Ankara Ceza Avukatı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir