Arabuluculuk Ücretini Kim Öder

arabuluculuk ücreti

ARABULUCULUK ÜCRETİNİ KİM ÖDER ?

Arabuluculuk ücreti her iki tarafça eşit olarak tarifeye yada anlaşmaya göre ödenir.

Ancak taraflar aralarında ücretin kimin ödeyeceğini de kararlaştırabilirler. Ücreti tarifenin atında olmamak şartı ile arabulucu belirler.

Süreç sonuçlanıncaya kadar arabuluculuk sürecinde taraflar, davadan farklı olarak herhangi bir harç yatırmak zorunda olmayıp, tebligat, bilirkişi, tanık ve keşif gibi giderler de ödemezler. Sadece, faaliyet süresine göre arabulucuya, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesine uyarınca ücret ödenir. Ayrıca, özel bir toplantı yeri vs. gerekiyorsa, bu masrafların ödenmesi gerekir. Taraflar eğer avukatları ile bu sürece katılacaklarsa avukatlarına da ücret ödeyeceklerdir.

Arabuluculuk ücreti neye göre belirlenir?

Adalet Bakanlığının 2019 yılı asgari ücret tarifesine göre belirlenir.

  • Arabuluculuk Asgari ücret Tarifesin altında bir arabulucuk Ücretine karar verilebilir mi?

Cevap: Hayır bu mümkün değildir.  Asgari Ücret tarifesinin altında bir arabuluculuk ücreti belirlemek yasaya aykırıdır.

  • Dava şartı Arabuluculukta ( Zorunlu Arabuluculukta) arabuluculuk ücretini kim öder.?

Cevap: İş uyuşmazlıkların dava şartı Arabuluculukta taraflar aralarında anlaşamazlarsa  ilk 2 saat Bakanlık tarafından ödenir.
2 saati aşan her saat için taraflar  Adalet Bakanlığının  Asgari ücret tarifesinde belirtilen asgari ücreti öder. Eğer taraflar aralarında anlaşırlarsa, anlaşma değerinin  miktarına göre yine Adalet Bakanlığının asgari ücret tarifesinde belirtilen asgari yüzdelere göre  o şekilde ödenir.

  • İhtiyari Arabulucukta Arabulucu Adalet Bakanlı’ğının Asgari Ücret tarifesinin üstünde ücret isteyebilir mi?

Cevap: Evet isteyebilir. Her arabulucu deneyim, eğitim ve uzmanlıklarına göre tarifenin üstünde ücret belirleyebilirler. Tarifeye alt sınır bakımından uymak zorundadırlar.

  • Bir uyuşmazlıkta birden fazla arabulucu görev alırsa ücret nasıl ödenir?

Cevap: Aynı uyuşmazlığın çözümüne ilişkin  Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin birinci kısmında belirtilen hallerde arabuluculuk faaliyetinin birden çok arabulucu tarafından yürütülmesi durumunda, her bir arabulucuya bu Tarifede belirtilen ücret ayrı ayrı ödenir.

Aynı uyuşmazlığın çözümüne ilişkin  Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin ikinci kısmında belirtilen hallerde arabuluculuk faaliyetinin birden çok arabulucu tarafından yürütülmesi durumunda, bu Tarifede birden fazla arabulucu için belirtilen orandaki ücret her bir arabulucu’ya eşit bölünerek ödenir.

  • Arabulucu’ya başvurduktan sonra karşı tarafla haricen anlaştım, arabulucu ücretini hala ödemek zorunda mıyım?

Cevap: Uyuşmazlık, arabuluculuk faaliyeti devam ederken, arabuluculuk faaliyetinin konusuz kalması, feragat, kabul veya sulh gibi arabuluculuk yolu dışındaki yöntem ve nedenlerle giderilirse ücretin tamamına hak kazanılır. Taraflar ücretin tamamını Arabulucu’ya ödemek  zorundadırlar.

Arabuluculuk Ucret Tarifesi

admin

Avukat Ahmet Aykut YILDIZ ; Ankara Ceza Avukatı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir